Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2103 | Wiadomości

Strona główna

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2103

8 października 2012
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2103
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2103

W dniach 2-3 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2103 w Tatrzańskiej Łomnicy (Słowacja). W obradach uczestniczyli Bogusław Waksmundzki – przewodniczący Rady Transgranicznej Euroregionu Tatry i Antoni Nowak– dyrektor biura Euroregionu Tatry

Podczas posiedzenia członkowie Komitetu zapoznali się ze stanem wdrażania wszystkich osi priorytetowych oraz podjęli decyzje zapewniające dalsze efektywne wdrażanie Programu.

Dyrektor Antoni Nowak zaprezentował kilka zakończonych mikro-projektów oraz wyraził zaniepokojenie związane z terminem wykorzystania środków na ten cel w ramach całego obszaru wsparcia.

W chwili obecnej w biurze Euroregionu Tatry eksperci dokonują oceny projektów złożonych do 31 lipca 2012.