Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku | Wiadomości

Strona główna

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

26 listopada 2018
1
3
4
5
7

W dniu 26 listopada 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (KBiP) nt.: „Przygotowanie i funkcjonowanie powiatu nowotarskiego w ekstremalnych warunkach zimowych 2018/19 (katastrofalne opady śniegu i długotrwałe utrzymywanie się niskich temperatur) pod kątem zminimalizowania ewentualnych skutków długotrwałego wystąpienia niskich temperatur i obfitych (katastrofalnych) opadów śniegu”.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Starosta Nowotarski uczestniczyli członkowie PZZK i KBiP oraz zaproszeni goście w osobach przedstawicieli – Kierownik Rejonu Nowy Targ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kierownik Rejonu Nowy Sącz Zarządu Dróg Wojewódzkich, Kierownik Regionu SN i nN N. Targ TAURON Dystrybucja O/ Kraków, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu, Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR.

W trakcie posiedzenia szczególną uwagę zwrócono na organizację zimowego utrzymania dróg i węzłów komunikacyjnych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych) oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Omówiono również sprawy dot.: funkcjonowania pomocy medycznej i społecznej, przygotowania i funkcjonowania placówek oświatowych, organizacji działań i współdziałania służb, inspekcji, straży, odśnieżania obiektów budowlanych (zwłaszcza konstrukcji dachowych), usuwania nawisów śnieżnych/lodowych, ewentualnej pomocy wojskowej w zakresie ochrony obiektów hydrotechnicznych oraz ewentualny udział wojska w walce z zatorami lodowymi.

Duży nacisk położono na przepływ informacji między poszczególnymi służbami, strażami, inspekcjami i innymi uczestnikami minimalizowania skutków ekstremalnych warunków zimowych w powiecie.