Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku | Wiadomości

Strona główna

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

17 czerwca 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 17 czerwca 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, pod przewodnictwem Urzędującego Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karola Skrzypca, odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Tematem posiedzenia była „Organizacja bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży w obszarze powiatu w 2019 r.”

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z właściwą organizacją i bezpieczeństwem wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć zapewniających: odpowiednią organizację placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym właściwy nadzór nad jego przygotowaniem i przebiegiem, należyty stan techniczny obiektów zamieszkania, sportowych i innych miejsc pobytu oraz środków transportowych wykorzystywanych w akcji letniego wypoczynku, bezpieczne warunki sanitarno-epidemiologiczne bazy noclegowej i stołówek, właściwą ochronę przeciwpożarową obiektów letniego wypoczynku, zwalczanie patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględ­nieniem miejscowości wypoczynkowych. Omówiono także temat związany z bieżącą współpracą z Kuratorium Oświaty Delegatura Nowy Targ – służb, inspekcji, straży i innych instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo letniego wypoczynku,  gotowość służb, inspekcji i straży do działań podczas letniego sezonu wypoczynkowego na terenie powiatu.

Służby i inspekcje działające na obszarze powiatu nowotarskiego będą nadzorować wszelkiego rodzaju formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.