Powiat Nowotarski uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych | Wiadomości

Strona główna

Powiat Nowotarski uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

18 czerwca 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

17 czerwca br. starosta Krzysztof Faber odebrał w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie symboliczny czek opiewający na kwotę ponad 5.709 tys. złotych na dofinansowanie inwestycji powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W wydarzeniu, które zgromadziło samorządowców z całego regionu uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, małopolscy parlamentarzyści oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Powiat Nowotarski uzyskał dofinansowanie na realizację w 2019 r. dwóch zadań -  na rozbudowę drogi powiatowej Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa oraz przebudowę ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu, zajmując kolejno 1 i 9 miejsce na ostatecznej liście wniosków zakwalifikowanych do wsparcia, zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury.

W ramach rozbudowy drogi nr 1665K w miejscowości Skawa wykonany będzie chodnik prawo i lewostronny o długości 1970 m oraz pobocza. Wykonana zostanie również nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 6 m oraz odwodnienie drogi wraz z kanalizacją deszczową. Dodatkowo przebudowane zostanie 12 skrzyżowań z drogami gminnymi. W ramach realizacji inwestycji powstanie jedna zatoka autobusowa wraz z peronami oraz trzy przystanki autobusowe wyposażone w perony. Wybudowane zostanie przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym oraz zamontowany zostanie radar z tablicą zmiennej treści informującą o kontrolowaniu prędkości ruchu pojazdów.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 984 164,02 zł.
Wartość dofinansowania:  2 997 548,00 zł.
Termin realizacji robót budowlanych to listopad 2019 r.

Natomiast zadanie dotyczące drogi powiatowej nr 1672K - ul. Szaflarskiej w Nowym Targu obejmuje wykonanie przebudowy drogi o łącznej długości 995 m, budowę chodnika prawo i lewostronnego o szerokości 2-2,48 m. Ponadto wykonana zostanie jezdnia z dwoma pasami ruchu o szerokości po 3 m oraz środkowy pas ruchu o szerokości 3,5 m wraz z pełną konstrukcją nawierzchni jezdni. Zostaną przebudowane zjazdy oraz nastąpi wymiana elementów wyposażenia technicznego drogi w zakresie kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Przebudowane zostaną dwa skrzyżowania z drogą miejską - ulicą Szaflarską Boczną. W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną również dwa przystanki komunikacyjne wyposażone w perony, trzy przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą oraz znaki pionowe na tle fluorescencyjnym.

Całkowita wartość projektu wynosi: 7 362 206,47 zł.
Wartość dofinansowania:  2 711 722,00 zł.
Termin realizacji robót budowlanych to listopad 2019 r.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11307 oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu