Pozycja szkół prowadzonych przez Powiat Nowotarski w XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Pozycja szkół prowadzonych przez Powiat Nowotarski w XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020

10 stycznia 2020
Zdjęcie 1

W dniu 9 stycznia 2020 r. ogłoszone zostały wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020.

W kategorii techników najwyższe miejsce zajęło Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu uzyskując 26 pozycję wśród techników w rankingu ogólnopolskim i 6 pozycję wśród szkół z województwa Małopolskiego. Uzyskało również znak jakości Złota Tarcza przyznawany dla  200 najlepszych polskich liceów i techników a będący potwierdzeniem wysokiej jakości ich pracy. Ponadto Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu zajęło 76 miejsce w ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników.

Kolejne technika w rankingu:

Nazwa szkoły

Miejsce
w rankingu ogólnopolskim

Miejsce w rankingu wojewódzkim

Znak jakości

Technikum Nr 1 w Zespole Szkól Technicznych i Placówek w Nowym Targu

318

47

Brązowa Tarcza

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu

477

64

Brązowa Tarcza

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i placówek w Krościenku nad Dunajcem

Powyżej 500

87

-

Technikum w Zespole Szkół w Jabłonce

Powyżej 500

91

-

Technikum Informatyczne w Zespole Szkół w Rabce-Zdrój

Powyżej 500

113

-

 

Technikum Informatyczne w Zespole Szkół w Rabce-Zdrój znalazło się na 105 miejscu w ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników. Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2019 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

W kategorii liceów ogólnokształcących najwyżej uplasowało się I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu zajmując 28 miejsce w rankingu małopolskim i  313 miejsce w rankingu ogólnopolskim oraz uzyskując znak jakości Srebrna Tarcza.

 Kolejne licea ogólnokształcące w rankingu:

Nazwa szkoły

Miejsce w rankingu ogólnopolskim

Miejsce w rankingu wojewódzkim

Znak jakości

II LO im. Ks. Prof. Tischnera w Rabce-Zdrój

418

36

Srebrna Tarcza

I LO im. E. Romera w Rabce-Zdrój

533

47

Srebrna Tarcza

LO im. S. Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem

567

52

Brązowa Tarcza

II LO im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

765

61

Brązowa Tarcza

LO w Zespole Szkół w Jabłonce

Powyżej 1000

101

-

 

Ponadto dwie szkoły zostały ujęte w Rankingu szkół olimpijskich: I LO im. E. Romera w Rabce Zdrój zajęło 164  miejsce a   I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Tagu zajęło 187 pozycję.  W rankingu zostały uwzględnione wyniki 55 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Szczegółowe informacje www.prespektywy.pl

Tekst: Marta Skawska