Apel Poległych w "Goszczyńskim" | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Apel Poległych w "Goszczyńskim"

5 listopada 2018

 Tradycją naszej Szkoły jest w przededniu Wszystkich Świętych wspominanie podczas Apelu Poległych bohaterskich Profesorów i Uczniów, którzy zginęli, walcząc o wolność naszej Ojczyzny. Tegoroczny Apel miał wyjątkowy charakter, bowiem sto lat temu Polska odzyskała niepodległość i dlatego młodzież przywołała pamięć o czynach  uczniów-żołnierzy, którzy podczas pierwszej wojny światowej wprost z ławek szkolnych poszli walczyć, aby dać świadectwo miłości Tej, która nie zginęła. W uroczystościach wzięli udział Goście, którzy swoją obecnością potwierdzili wyjątkową rolę, jaką odegrali Absolwenci naszej Szkoły w dziele odzyskania niepodległości Polski. Jako pierwszy głos zabrał pan Józef Różański, przedstawiciel rodzin poległych Uczniów  i Profesorów, który w ciepłych słowach podziękował za trud włożony w przygotowanie Apelu. Najwyższe władze państwowe i samorządowe reprezentowali Poseł Edward Siarka oraz Posłanka Anna Paluch. W swych wystąpieniach podkreślili znaczenie patriotycznego wychowania uczniów  w Gimnazjum jak też w rodzinach góralskich. Głos zabrała również przedstawicielka Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie  Pani Dorota Słońska-Halczak. Na Apel Poległych  stawili się także  Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber oraz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Bogusław Waksmundzki. Władze miejskie reprezentowali Burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Rajski oraz były Burmistrz Marek Fryźlewicz. Nie zabrakło również  przedstawicieli duchowieństwa.

Podczas Apelu odczytano fragmenty listów z 1915 i 1916 roku  pisanych do ówczesnego dyrektora Szkoły, przedstawiających śmierć Józefa Skubisza, Eugeniusza Plinkiewicza i Józefa Szopińskiego.  Nazwiska wyczytywane podczas Apelu nabrały żywej treści, a obecni mogli zobaczyć swoich starszych kolegów w momencie, gdy wychodzą z sal lekcyjnych, idą na wojnę i wiedzeni miłością ojczyzny, giną. Aby oddać podniosły nastrój tamtych lat, wszyscy obecni odśpiewali pieśni patriotyczne z okresu pierwszej wojny światowej. 3 maja w  1917 roku  dyrektor Gimnazjum w Nowym Targu Kazimierz Krotoski zarządził  sadzenie lip na cześć poległych uczniów - bohaterów.

 I my, jako spadkobiercy minionych pokoleń, w setną rocznicę odzyskania niepodległości posadziliśmy lipę, by ta, cytując słowa dyrektora Krotoskiego  świadczyła, że ta Polska choć pogrzebana gwałtem, nie zginęła, lecz zmartwychpowstała.

Tego symbolicznego aktu posadzenia lipy dokonali przedstawiciele wszystkich Gości przybyłych na tę uroczystość: posłowie-parlamentarzyści  Edward Siarka, Anna Paluch, Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, przewodniczący Rady Rodziców Wojciech Nowak, przedstawicielki Rodzin poległych Uczniów i Profesorów Panie: Halina Pysz, Halina Jaworska oraz Kazimiera Giełczyńska, przewodnicząca Samorządu Szkolnego Martyna Furczoń a także  dyrektor Szkoły Maria Kopeć.

Nawiązując do wydarzeń sprzed stu lat pani dyrektor zacytowała także fragmenty wpisów w szkolnej księdze  pamiątkowej z dnia 1 listopada 1918 roku o odebraniu ślubowania na wierność nowo powstałemu Rządowi Polskiemu złożonemu przez dyrektora Gimnazjum.  Na zakończenie Apelu zaproszeni Goście dokonali wpisów do księgi pamiątkowej.

Uroczystość przygotowały nauczycielki: Barbara Zapiórkowska, Dorota Żmuda,  Katarzyna Żmuda, Katarzyna Sikora oraz Zbigniew Kopeć.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu