Dyskusja pt. „Józef Bednarczyk – społecznik, poseł pierwszych Sejmów Niepodległej” | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyskusja pt. „Józef Bednarczyk – społecznik, poseł pierwszych Sejmów Niepodległej”

3 kwietnia 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

27 marca 2018 r. w ramach autorskiego projektu edukacyjnego pt. „Józef Bednarczyk – społecznik, poseł pierwszych Sejmów Niepodległej”, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej odbyła się dyskusja pod tym samym tytułem. W wydarzeniu uczestniczyła też rodzina Pana Józefa Bednarczyka – osoby, które wcześniej się nie znały, a teraz mogły nawiązać między sobą relacje. Była to niewątpliwie najpiękniejsza chwila tego spotkania.

Autorski projekt edukacyjny został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego, Wójta Gminy Czarny Dunajec, Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec, Burmistrza Miasta Nowy Targ, Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ, Prezesa Związku Podhalan oddział Nowy Targ, Prezesa Związku Podhalan oddział Czarny Dunajec. Wydarzenie było współorganizowane przez Powiat Nowotarski.

W dyskusji uczestniczyli Maria Domagała – Radna Powiatu Nowotarskiego, Stanisław Gonciarczyk - Przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec, Andrzej Rajski – Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ, Marta Skawska – Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty, Robert Kowalski – kierownik Muzeum Podhalańskiego, Józef Knap – Prezes Związku Podhalan oddział Nowy Targ wraz z członkami Zarządu, dr Krzysztof Waśkowski - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,  wicedyrektor ds. studenckich i kształcenia tegoż instytutu, dr Beata Tarnowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu, rodzina Pana Józefa Bednarczyka, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu oraz wszyscy zainteresowani postacią posła pierwszych Sejmów Niepodległej.

Uczniowie II LO, Karol Masłowski i Konrad Chronowski, przedstawili życiorys oraz osiągnięcia polityczne Pana Józefa Bednarczyka w czasie Sejmu Ustawodawczego w latach 1919-1922 oraz Sejmu I kadencji 1922-1927.

Dyskusja była okazją nie tylko do zwrócenia uwagi na bardzo bogatą działalność polityczną podhalańskiego posła, ale także stwarzała okazję do odpowiedzi na pytanie, „które idee z jego działalności społecznej i politycznej” są nadal realizowane.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego skierowali do zaproszonych gości z Gminy Czarny Dunajec, Miasta Nowy Targ, Powiatu Nowotarskiego oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pytania, które dotyczyły działań wspierających przedsiębiorczość, oferty edukacyjnej wychodzącej naprzeciw potrzebom rynku pracy, ochrony środowiska oraz wspierania działalności kulturalnej.

Na zadawane pytania padały bardzo wyczerpujące odpowiedzi, które pozwoliły młodzieży pokazać poziom realizacji zadań własnych gminy i powiatu. Dyskusja pokazała także w jaki sposób przeszłość może stanowić inspirację do dyskusji nad rozwojem naszego regionu.

 

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.