„Józef Bednarczyk – społecznik, poseł pierwszych Sejmów Niepodległej” - projekt edukacyjny w II LO | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Józef Bednarczyk – społecznik, poseł pierwszych Sejmów Niepodległej” - projekt edukacyjny w II LO

13 marca 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, Karol Masłowski i Konrad Chronowski, rozpoczęli realizację autorskiego projektu edukacyjnego pt. „Józef Bednarczyk – społecznik, poseł pierwszych Sejmów Niepodległej”.  Projekt został zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Kancelarię Sejmu RP we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ, Wójta Gminy Czarny Dunajec, Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec, Prezesa Związku Podhalan oddział Ciche.

Korzystając  z  literatury,  prasy  ogólnopolskiej  i  lokalnej  z  czasów  II  Rzeczypospolitej,  archiwaliów i  innych  dostępnych  źródeł  uczniowie opracowali biogram Pana Józefa Bednarczyka oraz przeprowadzili ankietę wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Nowy Trag i gminy Czarny Dunajec. W ankiecie uczestniczyło ponad sto osób, a jej wyniki posłużyły do zaplanowania kolejnych działań w ramach projektu.

- 38% badanych stanowili mężczyźni, 62% kobiety, 54% to mieszkańcy miasta, 46% mieszkańcy wsi. Prawie 33% ankietowanych to osoby w wieku od 14 do 18 lat, 19% osoby w wieku od 19 do 25 lat, 10% osoby  w wieku od 26 do 35 lat, 8% osoby w wieku od 36 do 45 lat. 13% ankietowanych znajdowało się w przedziale wiekowym od 46 do 55 lat, 6% było  w wieku od 56 do 65 lat, 3% wskazało przedział wiekowy między 66. a 75. rokiem życia, a 9% ankietowanych stanowiły osoby mające powyżej 76 lat. Zależało nam na reprezentatywnej próbie badanych szczególnie pod względem wieku. – wyjaśniają uczniowie.

Najważniejszym celem ankiety było zbadanie stanu wiedzy na temat Pana Józefa Bednarczyka i działań przez niego prowadzonych. Na pytania: „Czy zna Pani/Pan posłów na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej” 11% respondentów odpowiedziało twierdząco i wymieniło, jako znanych sobie posłów: Wincentego Witosa (6 osób), Józefa Bednarczyka (4 osoby), Ignacego Daszyńskiego (2 osoby), Wojciecha Korfantego (2 osoby),  Aleksandra Henryk de Rosset, Ferdynanda Radziwiłła (2 osoby), Macieja Rataja (2 osoby),  Józefa Rajskiego (2 osoby) .

- 28% badanych wskazało, że Pan Józef Bednarczyk był posłem, 25% politykiem,  6% wójtem, 29% ankietowanych nie widziało nic na jego temat. 32% ankietowanych wskazało poprawnie, że związany był z ruchem ludowym, 14% udzieliło błędnych odpowiedzi, 54% wybrało opcję „nie wiem”. 39% poprawnie wskazało zdjęcie, na którym znajdował się Pan Józef Bednarczyk, 10% udzieliło błędnej odpowiedzi, pozostali nie znali odpowiedzi na to pytanie. – Konrad i Karol komentują wyniki badania.

- Zapytaliśmy także o miejscowości z którymi związany był swoją działalnością Pan Józef Bednarczyk. 25% wskazań otrzymał Nowy Targ, 18% Ciche, 11% Czarny Dunajec, 8% Kraków, 6% Warszawa, 5% Ludźmierz, odpowiedź „nie wiem” wybrało 23% badanych. – wyjaśniają licealiści.

- Bardzo ważne było dla nas ostatnie pytanie, w którym respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Brzmiało ono: „W jaki sposób chciałaby Pani/chciałby Pan dowiedzieć się o działalności Pana Józefa Bednarczyka”. Wśród zaproponowanych przez nas sposobów, znalazły się te, które były dostępne w dwudziestoleciu międzywojennym. 23% respondentów chciałoby otrzymać gazetkę lub ulotkę, 22% zdjęcie z jego biografią, 17% wziąć udział w debacie na temat jego działalności, 6% uczestniczyć w wiecu, w czasie którego zostaną przedstawione osiągnięcia polityczne, 8% wykazało brak zainteresowania. – mówią Karol i Konrad.

- Przeprowadzenie ankiety i jej wyniki były dla nas bardzo interesującym doświadczeniem. W oparciu o nie planujemy realizację kolejnych działań projektowych, a po ich przeprowadzeniu sprawdzimy czy odniosły zamierzony skutek, czyli wzrost wiedzy na temat bohatera naszego projektu. – podsumowują licealiści.

 

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.