Kadeci w Oddziale Prewencji KWP – moc wrażeń i duża porcja wiedzy | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Kadeci w Oddziale Prewencji KWP – moc wrażeń i duża porcja wiedzy

18 października 2018

Dzień Otwarty dla klas mundurowych z województwa małopolskiego, pod hasłem „Poznaj Nas! Małopolskie Spotkanie z Mundurem – Policja 2018” – zgromadził ponad 600 uczniów z nauczycielami. Byli wśród nich także kadeci z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu.

Tak liczną rzeszę gościła oddana kilka miesięcy temu do użytku nowa siedziba Oddziału Prewencji krakowskiej Policji przy ul. Łokietka. Kadeci mogli stać się świadkami uroczystego ślubowania złożonego przez 68 nowo przyjętych do służby policjantów. Odbierał je nadinspektor dr Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Z rąk zaproszonych gości, m.in. Wojewody Małopolskiego, 40 zasłużonych policjantów i pracowników cywilnych otrzymało odznaczenia resortowe. Efektownie wypadł specjalny pokaz musztry paradnej w wykonaniu funkcjonariuszy policji.

Mocnych wrażeń dostarczyły przybyłym na Małopolskie  Spotkanie z Mundurem pokazy dynamicznych, szybkich akcji - zatrzymania przestępców uciekających samochodem oraz pieszo, w tym ostatnim przypadku z użyciem siatki obezwładniającej. Antyterroryści pokazali, jak można udaremnić zamach, neutralizując ładunek wybuchowy przy pomocy specjalnego robota.

Nowa siedziba Oddziału Prewencji stała się tego dnia pełną atrakcji przestrzenią. Młodzież i nauczycieli  przyciągały stoiska tematyczne. Miejscem pokazów i ciekawych prelekcji było utworzone specjalnie na ten czas miasteczko policyjne. Mundurowa młodzież z podziwem oglądała główne atrakcje: ekspozycję policyjnego sprzętu transportowego oraz uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy. Swoje stoiska miały też wybrane wydziały i sekcje krakowskiej KWP. Wydział Ruchu Drogowego pokazywał m.in. symulację wypadku, prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia i sposób udzielania pierwszej pomocy. Kto założył alkogogle – przekonał się, jak reaguje człowiek po alkoholu czy narkotykach.

Równie efektownie jak inne pokazy wypadła tresura psów policyjnych. Stanowisko Sekcji Doboru służyło informacjami na temat rekrutacji do służby. W Sekcji Psychologów potencjalni kandydaci mogli się od razu poddać testowi potwierdzającemu przydatność, a jest on jednym z warunków przyjęcia do służby w Policji.

Cyberzagrożenia, dopalacze oraz odpowiedzialność karna nieletnich to z kolei tematy prelekcji, w których uczestniczyli nauczyciele, podczas, gdy młodzież zwiedzała stoiska i oglądała pokazy.

Wyjazd na Małopolskie Spotkanie z Mundurem kolejny raz przekonał kadetów, ile niebezpieczeństw i trudnych sytuacji może nieść każdy dzień pracy w policji, ale też jak szczytna i pasjonująca jest to służba. Młodzież poznała wymagania, którym trzeba sprostać, chcąc wstąpić w policyjne szeregi. A emocje i obrazy z tego dnia wkrótce mogą być dla niej impulsem do wyboru życiowej drogi.

Tekst i zdjęcia: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Nowym Targu