Podsumowanie projektu praktyk zagranicznych uczniów ZS1 w Rimini i Bournemouth | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Podsumowanie projektu praktyk zagranicznych uczniów ZS1 w Rimini i Bournemouth

25 października 2018

16 października 2018 roku w auli Zespołu Szkół nr 1 im. W. Orkana w Nowym Targu odbyło się podsumowanie efektów  praktyk zagranicznych. Zaproszeni (uczniowie, dyrekcja, przedstawiciel organu prowadzącego)  zostali zapoznani z wynikami tegorocznej edycji programu PO WER p.t. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Słowo wprowadzające wygłosiła p. prof. Barbara Giacomini-Rybczyńska, która jest koordynatorem projektu. Następnie obejrzano prezentacje w skrócie przedstawiające miejsca praktyk w Rimini i Bournemouth oraz uczestników podczas pracy i w trakcie rozmaicie spędzanego czasu wolnego. By obraz wypadł bardziej przekonująco, o swoich wrażeniach i doświadczeniach wyniesionych z miesięcznego pobytu za granicą opowiedzieli sami zainteresowani stanowiący łącznie grupę 36 osób. W swoich wypowiedziach podkreślali korzyści płynące z praktyk odbytych w Wielkiej Brytanii i we Włoszech: doskonalenie umiejętności zawodowych, wiedzy praktycznej oraz pogłębianie sprawności mówienia w języku angielskim, w tym także posługiwanie się angielskim zawodowym, konieczność znalezienia się w zespole, wykazanie się punktualnością, obowiązkowością, rzetelnością  determinacją oraz  samodzielne radzenie sobie z rozwiązywaniem problemów, zzastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, poznanie technologii stosowanych w zagranicznych firmach oraz sposobów funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą, obsługa profesjonalnych maszyn i urządzeń. Wyjazd daje również szansę poznania kultury i historii odwiedzanych krajów, nawiązanie międzynarodowych relacji a także wymianę doświadczeń w duchu tolerancji i szacunku dla innych narodowości.

Rekapitulacja projektu praktyk zagranicznych jest najlepszą formą zachęty uczniów młodszych roczników do większego wysiłku, by znaleźć się w gronie wybrańców, którzy skorzystają z możliwości wyjazdu do Anglii i Włoch w tym roku. Rekrutacja już trwa!

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół nr 1 im. W. Orkana w Nowym Targu