Sport jednoczy Polaków | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Sport jednoczy Polaków

15 października 2018

Powiat Nowotarski realizuje projekt,  mający na celu społeczną integrację osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu”. Inicjatywa realizowana od 5 września do 26 października 2018 r.  jest dofinansowana ze środków Województwa Małopolskiego. Realizatorem jest powiatowa placówka oświatowa – Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.

Partnerami projektu odpowiedzialnymi za prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej są Powiat Suski, Powiat Tatrzański.  Partnerami zaangażowanymi w działania organizacyjno-opiekuńcze są: Fundacja na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu i Stowarzyszenie Dasz Radę – Inicjatywa Społeczno- Edukacyjna. 

Organizowane działania przyczynią się do integracji społecznej poprzez stworzenie możliwości wzajemnego poznania się środowisk osób pełno i niepełnosprawnych oraz umożliwią prezentację talentów i możliwości osób o obniżonej sprawności.

W ramach projektu planowane są następujące wydarzenia:

  1. Podróże kształcą- podróże łączą.
  2. Rzeczpospolita Zakopiańska – śladami Niepodległej Polski.
  3. Sport jednoczy Polaków.

We wrześniu tego roku odbyło się pierwsze wydarzenie pod nazwą: „Podróże kształcą – podróże łączą” oraz w październiku rajd „Rzeczpospolita Zakopiańska – śladami Niepodległej Polski”.

Kolejne działanie projektu to „Sport jednoczy Polaków”, które będzie realizowane od 15 do 26 października 2018r. w Nowym Targu i Szaflarach.

Zajęcia zostaną przeprowadzone na basenach termalnych kompleksu „Termy Szaflary”, oraz w „Centrum Wspinaczkowym TOP” w Nowym Targu .

Na ściance wspinaczkowej odbędzie się cykl 2 godzinnych zajęć, zajęcia będą rozłożone na 4 dni, a w każdym z nich będą uczestniczyć 2 grupy.

Basen obejmował będzie zajęcia z hydroterapii połączone z nauką pływania, aqua aerobikiem i pierwszą pomocą przez 4 dni po 2 grupy przez 2,5 godziny każda grupa.

Zaznaczyć należy, że w liczbę uczestników wliczeni są opiekunowie, ze względu na stopień niepełnosprawności i przepisy o bezpieczeństwie osób biorących udział w zajęciach.

Celem głównym działania jest integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu nowotarskiego ze środowiskiem lokalnym poprzez wspólną aktywność rekreacyjno-sportową.

W sumie, w całym przedsięwzięciu będzie uczestniczyć ok. 300 osób niepełnosprawnych, które nie tylko nabędą nowe umiejętności ruchowe, ale przede wszystkim pokażą całemu społeczeństwu, że każdy może czynnie uczestniczyć w rekreacyjnych sportach, których ideą nie jest wynik, ale aktywność. Inicjatywa ta niesie za sobą nieocenione korzyści dla szeroko rozumianego środowiska, które dzięki takim działaniom uczy się empatii, tolerancji i zrozumienia. Impreza ta będzie znakomitą lekcją integracji, biorąc pod uwagę rożnego rodzaju dysfunkcje uczestników wynikające z niepełnosprawności.

Duży nacisk położony będzie nie tylko na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie podejmowanych działań, ale także na wdrożenie do stosowania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Uczestnicząc w zajęciach sportowo-rekreacyjnych osoby niepełnosprawne będą mogły uświadomić sobie i otoczeniu, że mimo różnego rodzaju dysfunkcjom można czynnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz pokazać, że wszystko jest możliwe, ale trzeba o to walczyć z takim zaangażowaniem, z jakim robili to Polacy 100 lat temu odzyskując dla nas niepodległość.

Zaprasza się osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu subregionu podhalańskiego do bezpłatnego udziału w przewidzianych atrakcjach. Aby wziąć udział w wydarzeniach należy przesłać formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji na stronie: www.soswnr1.nowytarg.pl.