Spotkanie Opłatkowe w Karczmie u Borzanka | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Spotkanie Opłatkowe w Karczmie u Borzanka

17 grudnia 2018

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez Ciebie,
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.”


Tymi słowami Matki Teresy z Kalkuty, Pan Karol Skrzypiec – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, zwrócił się do uczestniczących w spotkaniu opłatkowym rodzin zastępczych, wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych i podopiecznych pieczy zastępczej z terenu powiatu.

Miłość, ciepło, troska i uśmiech to najważniejsze rzeczy, jakie możemy podarować drugiemu człowiekowi. Czas Świąt Bożego Narodzenia, jest czasem szczególnym, w którym te dary są niezwykle cenne, ale tak naprawdę wychowankowie mogą ich doświadczać przez cały rok. Rodzinne formy pieczy zastępczej, jako formy najbardziej zbliżone do rodziny naturalnej,  są najlepszą formą opieki.   Obecnie na terenie naszego powiatu w 110 rodzinach zastępczych przebywa 185 dzieci. Ponadto działają trzy placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego, będące domem dla 25 dzieci. To w nich dzieci, z różnych powodów pozbawione ciepła rodzinnego domu, otoczone są miłością i troską, uczą się codziennego życia, szacunku dla innych osób ale też naszych pięknych tradycji świątecznych. Wspierając rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze z terenu Powiatu Nowotarskiego w pielęgnowaniu tradycji, ale także doceniając ich codzienną pracę, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu już po raz piąty zaprosiło opiekunów i wychowanków na spotkanie opłatkowe. Przy świątecznym drzewku i nakrytych białym obrusem stołach w Karczmie u Borzanka w dniu 7 grudnia 2018 r. zgromadziło się ok. 250 osób, w tym ok. 180 dzieci, ze względów organizacyjnych podzielonych na dwie tury. Był czas na życzenia i łamanie się opłatkiem, czas na rozmowy przy smacznym poczęstunku, ale przede wszystkim czas na wzajemne poznanie i wymianę doświadczeń, chwilę odpoczynku w radosnej atmosferze. Dla najmłodszych najbardziej wyczekiwanym momentem spotkania było pojawienie się Świętego Mikołaja, który przyniósł każdemu dobre słowo i słodki upominek.

Gospodarze spotkania – Pan Karol Skrzypiec  -  Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz Pani Aneta Wójcik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu podziękowali za trud wnoszony w opiekę i wychowanie dzieci, za codzienną troskę w zapewnienie odpowiednich warunków dla ich właściwego rozwoju, naukę zwyczajów i tradycji, a przede wszystkim miłość i ciepło, jakimi obdarzają je każdego dnia. Złożyli także najserdeczniejsze życzenia wesołych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń, wiele miłości i rozwoju duchowego.