Szlak wokół Tatr - wyjazd studyjny do Schönebeck | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Szlak wokół Tatr - wyjazd studyjny do Schönebeck

2 października 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Przedstawiciele miast i gmin skupionych wokół ścieżki rowerowej ,,Szlak wokół Tatr” w dniach 24.09.2019 – 26.09.2019 uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Schönebeck (Niemcy). Gminę Czarny Dunajec reprezentowali Wójt Gminy Marcin Ratułowski oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Małgorzata Kulawiak. Uczestnicy wyjazdu w pierwszym dniu uczestniczyli w wycieczce rowerowej na Łabskim Szlaku Rowerowym i mogli zapoznać się w terenie z rozwiązaniami w turystyce rowerowej po niemieckiej stronie tego szlaku. W drugim dniu odbyła się międzynarodowa konferencja, na której zaprezentowane były doświadczenia poszczególnych partnerów projektów w ramach ścieżek rowerowych oraz plany rozwoju turystyki rowerowej.

Przedstawiciele niemieckich, czeskich, słowackich i polskich samorządów wskazywali na potencjał i perspektywę rozwoju w oparciu o turystykę rowerową. Równocześnie podkreślano potrzebę podnoszenia jakości usług, wzbogacenie infrastruktury pomocniczej, wspólnego marketingu i sieciowania ścieżek rowerowych. Udział w wyjeździe był promocją naszej gminy i zaprocentuje nawiązaniem szerszych kontaktów na arenie międzynarodowej.

Tekst i fot.: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec