Władysław Szewczyk odkrywany na nowo - pamiątki po działaczu ludowym trafiły do Muzeum Podhalańskiego | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Władysław Szewczyk odkrywany na nowo - pamiątki po działaczu ludowym trafiły do Muzeum Podhalańskiego

5 kwietnia 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W czwartkowe popołudnie w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu odbyła się niezwykle podniosła uroczystość przekazania do zbiorów placówki pamiątek związanych z Władysławem Szewczykiem działaczem ludowym i wieloletnim radnym miejskim.

Bezcenną spuściznę po swoim dziadku przekazała bezpłatnie Pani Aniela Demucha z Nowego Targu.  Wśród licznych dokumentów, zdjęć,  afiszy i książek znalazły się także wyjątkowe przedmioty m.in. ręcznie spisane na małym skrawku papieru stacje drogi krzyżowej, wykonane przez Władysława Szewczyka podczas jego pobytu w Obozie Koncentracyjnym w Ravensbrück oraz różaniec, na którym się modlił przez całe swoje dorosłe życie.

Do zbiorów muzeum trafiło blisko 400-set muzealiów związanych z bohaterem spotkania, ale również z jego najbliższą rodziną. Wszystkie dokumenty zostały zinwentaryzowane, zdigitalizowane,  opracowane oraz zabezpieczone w specjalnych kopertach, teczkach i pudłach bezkwasowych. Już w krótce będą one dostępne dla badaczy i regionalistów w muzealnej czytelni naukowej.

Podczas wieczornicy odbyła się także uroczystość oficjalnego przekazania dokumentów. Protokół  w imieniu rodziny podpisała Pani Aniela Demucha, natomiast ze strony muzeum pod dokumentem i załącznikami złożył swój podpis Robert Kowalski kierownik placówki. Część bezcennych pamiątek zostało pokazanych na specjalnie na tę okoliczność przygotowanej ekspozycji, którą przez najbliższy tydzień będzie można zwiedzać w nowotarskim ratuszu.

Ważnym punktem czwartkowej Wieczornicy Pamięci był wykład Pani dr Mirosławy Bednarzak-Libera z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, zatytułowany „Stronnictwo Ludowe na tle dziejów ruchu ludowego”. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż warszawska placówka była partnerem wydarzenia. Jak zapowiedzieli organizatorzy w 2020 roku planowana jest w Nowym Targu wystawa poświęcona działalności ludowców w powiecie nowotarskim. Należy również wspomnieć, iż w zbiorach Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu znajdują cztery sztandary kół wiejskich i  zarządu powiatowego Stronnictwa Ludowego oraz inne równie niezwykle cenne pamiątki.

Władysława Szewczyk, jak podkreślał Robert Kowalski podczas swojej prezentacji, był postacią nietuzinkową. Całe jego życie było naznaczone wieloma przeciwnościami losu i dramatami rodzinnymi, jednak nie zdołały one złamać w nim ducha społecznikowskiego. Urodził się 17 czerwca 1884 r. w Nowym Targu. Z zawodu był stolarzem. W Nowym Targu ukończył wpierw kurs czeladniczy a potem mistrzowski a doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie trzykrotnie wyjeżdżał i pracował przy budowie kościelnych ołtarzy. Po powrocie założył własny zakład, który okazał się być również miejscem spotkań działaczy ludowych. Był bowiem także aktywnym działaczem ludowym. W Stronnictwie Ludowym pełnił różne eksponowane funkcje m.in. prezesa struktur miejskich czy sekretarza a potem również skarbnika Zarządu Powiatowego w Nowym Targu. Władysław Szewczyk to również aktywny  samorządowiec, przez szereg lat zasiadał w Radzie Miasta Nowego Targu. Będąc osobą zaufania publicznego pełniał zaszczytną i odpowiedzialną funkcję ławnika sądowego.

Po wybuchy II wojny światowej został wyznaczony przez władze niemieckie na zakładnika  i na tej liście pozostawał przez kilka miesięcy na przełomie 1939/40 r. Aresztowany 21 listopada 1942 r. przeszedł przez więzienie Palace w Zakopanem, następnie był więziony w Tarnowie skąd trafił do Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu a później do  Ravensbrück. Pobyt w obozach poważnie nadszarpnął jego zdrowie jednak, nadal pozostał aktywnym działaczem na niwie społecznej. Zwołał pierwszy po zakończeniu wojny zjazd struktur powiatowych Stronnictwa Ludowego i opowiedział się po stronie Stanisława Mikołajczyka. Ze względów ideologicznych i osobistych nie zgodził się i nie włączył w działalność Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, współpracującego z władzami komunistycznymi. Był jednym z twórców i prezesem Samopomocy Chłopskiej w Nowym Targu oraz prowadził działalność charytatywną w ramach Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zmarł w Nowym Targu 17 lutego 1964 r. i pochowany został na miejscowym cmentarzu. Dziś część pamiątek związanych z Władysławem Szewczykiem trafiło na modernizowaną obecnie stała wystawę w Muzeum Podhalańskim.

Tekst i fot.: Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu