Ślubowanie nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nowotarski. | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ślubowanie nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

11 września 2013

W miesiącach lipcu i sierpniu 2013 r. 22 nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nowotarski przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego:

1. Anna Wojtusiak – nauczyciel Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce,

2. Jolanta Kowalczyk – nauczyciel Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce,

3. Jacek Giądła – nauczyciel Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce,

4. Piotr Męderak – nauczyciel Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce,

5. Stanisław Pawlak – nauczyciel Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce,

6. Agata Dworszczak – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju,

7. Anna Padlewska – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju,

8. Beata Świder – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju,

9. Iwona Zielonka-Adamczyk – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju,

10. Aneta Szczypuła-Knapczyk – nauczyciel Zespołu Szkół w Rabce Zdroju,

11. Anna Tokarczyk-Wróbel – nauczyciel Zespołu Szkół w Rabce Zdroju,

12. Anna Kordeczka – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem,

13. Michał Morawczyński – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem,

14. Patrycja Bocheńska – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu,

15. Jakub Sikora – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu,

16. Piotr Łysek – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu,

17. Anna Ryś – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu,

18. Rafał Opyt – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu,

19. Grzegorz Folwarski – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu,

20. Katarzyna Wyrobek – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu,

21. Kinga Rusin – nauczyciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu,

22. Anna Sęk – nauczyciel Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu.

Wszyscy pomyślnie zdali egzamin.

W dniu 11 września 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, nowomianowani nauczyciele złożyli przed Starostą Nowotarskim Krzysztofem Faberem, ślubowanie według roty o następującej treści:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Nauczycielom serdecznie gratulujemy uzyskanego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i życzymy wielu dalszych sukcesów.

Tekst: Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu.