Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych | Wiadomości

Strona główna

Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych

15 grudnia 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Czas świąt Bożego Narodzenia to czas radości, pokoju i składania życzeń. Czas, w którym spotykamy się w gronie osób sobie najbliższych. Zapach choinki, blask lampek odbijających się w kolorowych bombkach, atmosfera przygotowań i oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, stół nakryty białym obrusem i opłatek... Najcenniejsze, najmilsze wspomnienia z rodzinnego domu, z dzieciństwa. To, z czym wchodzimy w dorosłe życie.  Święta Bożego Narodzenia to także czas, który można wykorzystać, aby zrobić i doświadczyć czegoś wyjątkowego. To szansa  na uczynienie lepszym naszego życia, na pełne ciepła i życzliwości  dotknięcie otaczających nas ludzi. Na radosne spotkania w gronie rodziny ale także wśród innych ludzi, z którymi styka nas życie.

Wspierając rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze z terenu Powiatu Nowotarskiego w pielęgnowaniu tych pięknych tradycji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu już po raz czwarty zaprosiło opiekunów i wychowanków na spotkanie opłatkowe. W Karczmie u Borzanka w dniu 8 grudnia 2017 r. zgromadziło się ok. 250 osób, w tym ok. 170 dzieci, ze względów organizacyjnych podzielonych na dwie tury.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Pan Starosta Nowotarski Krzysztof Faber oraz Pan Wicestarosta Władysław Tylka. Wraz z Panią Dyrektor Anetą Wójcik podziękowali za trud wnoszony w opiekę i wychowanie dzieci, za codzienną troskę w zapewnieniu odpowiednich warunków dla ich właściwego rozwoju, naukę zwyczajów i tradycji, a przede wszystkim miłość i ciepło, jakimi obdarzają je każdego dnia. Złożyli także najserdeczniejsze życzenia radości, wytrwałości i spełnienia marzeń. Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy obecni zasiedli do wspólnego poczęstunku. Był czas na rozmowy i  wymianę doświadczeń.

Kulminacyjnym punktem spotkania było pojawienie się z niecierpliwością wyczekiwanego przez najmłodszych Świętego Mikołaja, który  dla każdego z nich miał dobre słowo i paczkę ze słodyczami.

Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze. Warto nadmienić, że na terenie Powiatu w  chwili obecnej przebywa 170 dzieci w 112 rodzinach zastępczych oraz 26 dzieci w trzech placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Rodzina zastępcza to najlepsza forma opieki zastępczej, najbardziej zbliżona do rodziny naturalnej. W rodzinach dzieci uczą się poprzez codzienne życie wartości, tradycji oraz po prostu budowania życia rodzinnego.

 

Tekst: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Trgu.
Zdjęcia: Zbigniew Krauzowicz.