Spotkanie z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej | Wiadomości

Strona główna

Spotkanie z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

24 października 2018
1
2
3
4
5

W dniu 16 października 2018 roku z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste spotkanie Starosty Nowotarskiego z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych  prowadzonych przez Powiat Nowotarski. Starosta Nowotarski - Krzysztof Faber z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył dyplomy uznania  i nagrody:  13 Dyrektorom  szkół i placówek  za wyróżniająca pracę w kierowaniu szkołą lub placówką  i 32 nauczycielom za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W spotkaniu uczestniczyli: Bogusław Waksmundzki- Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, Maria Domagała - Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego, Karol Skrzypiec -Wiceprzewodniczący  Komisji Edukacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego, Dorota Słońska-Halczak - Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Marta Skawska - Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu, oraz Przedstawiciele Związków Zawodowych: Romualda Prośniak - Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Targu, Monika Jachymiak -Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność",  Tomasz Turski -  Prezes Rady Terenowej w Powiecie Nowotarskim Związku Nauczycieli Rzeczypospolitej. Starosta Nowotarski życzył wszystkim nagrodzonym i pracującym w oświacie zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów na płaszczyźnie zawodowej i osobistej oraz optymizmu i wytrwałości w realizacji nowych wyzwań edukacyjnych. Życzenia w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Delegatury w Nowym Targu dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty złożyła pani Dorota Słońska-Halczak starszy wizytator. Ponadto życzenia i gratulacje złożyli Urzędujący Członek Zarządu Bogusław Waksmundzki oraz prezes Oddziału Powiatowego ZNP Romualda Prośniak.