Środki dla domów pomocy społecznej na walkę z SARS-CoV-2 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Środki dla domów pomocy społecznej na walkę z SARS-CoV-2

9 listopada 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało podziału dotacji z rezerwy celowej na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Wojewoda Małopolski przekazał Powiatowi Nowotarskiemu na ten cel środki w wysokości 235 068 złotych.  Udzielona z budżetu państwa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w zakresie przygotowania i zabezpieczenia ich przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na finansowanie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, w tym domy prowadzone przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, którym zlecono realizację zadania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Otrzymane  środki zostały rozdysponowane na trzy domy pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu oraz Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski, a także Dom Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Przekazanie środków placówce w Rabie Wyżnej mogło nastąpić w drodze podpisania umowy pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Caritas Archidiecezji Krakowskiej, co nastąpiło w siedzibie Starostwa Powiatowego Nowym Targu w dniu 6 listopada.

Powiat reprezentowali Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki oraz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec. Z ramienia Caritas Archidiecezji Krakowskiej umowę podpisał ksiądz Andrzej Duda.