Styczniowe spotkanie z wójtami i burmistrzami | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Styczniowe spotkanie z wójtami i burmistrzami

29 stycznia 2014

Pierwsze spotkanie wójtów i burmistrzów w 2014r. było okazją do omówienia bieżących spraw regionu z zakresu publicznego transportu zbiorowego oraz planowanych do realizacji w roku bieżącym inwestycji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Spotkanie rozpoczęto podpisaniem wystąpienia włodarzy gmin do Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy przygotowanego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, w którym wyrażono sprzeciw wobec planowanego zawieszenia kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Sucha Beskidzka – Zakopane w okresie od marca do grudnia 2014r.

Jednym z głównych tematów poruszonych na spotkaniu była organizacja publicznego transportu zbiorowego w Nowym Targu. Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ Eugeniusz Zajączkowski przybliżył zebranym działania podejmowane przez władze miasta oraz władze powiatu zmierzające do przywrócenia funkcji terenów byłego dworca PKS w Nowym Targu na części nieruchomości. Ich celem jest konstrukcja całego transportu zbiorowego na terenie dawnego dworca PKS. Pozwoli to na uporządkowanie komunikacji na terenie Nowego Targu, obecnie rozproszonej w różnych częściach miasta.

Przybliżono także zebranym założenia „Plan zrównoważonego rozwoju transportu” na terenie powiatu nowotarskiego, który zostanie opracowany przez Starostwo Powiatowe. Plany inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg na rok 2014 oraz zrealizowane zadania w latach 2008-2013. W roku 2013 zarząd dróg wydatkował na ten cel ponad 18,0 mln zł z czego 80% ww. kwoty to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Dyrektor PZD Robert Waniczek podziękował zebranym władzom gmin za dotychczasową współpracę podczas realizacji inwestycji oraz partycypacją finansową.

Przedstawił także zebranym działanie PZD w zakresie oznakowania przystanków komunikacji publicznej oraz montażu aktualnych rozkładów jazdy. W ciągach dróg powiatowych, dla których PZD jest zarządca, oznakowano na terenie powiatu 533 przystanki. PZD wspólnie ze Starostą Nowotarskim prowadzi rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w tematach zamieszczania aktualnych rozkładów jazdy w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich.

Zaapelował również do wójtów i burmistrzów o podjęcie ww. działań również przy drogach gminnych, tak aby na przystankach w ciągach drogowych każdej kategorii na terenie powiatu zostały umieszczane informacje dla podróżnych.