Tematy posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotarskiego w dniu 17 września 2013r. | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Tematy posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotarskiego w dniu 17 września 2013r.

18 września 2013
Zdjęcie 1

Na posiedzeniu w dniu 17 września br. Zarząd Powiatu Nowotarskiego podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek, dla których Powiat Nowotarski jest organem prowadzącym. W niniejszej uchwale ustalono ramowe granice wysokości wyżej wymienionej nagrody.

Podjęto również uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowotarskiego na rok 2013 oraz w sprawie zmian zasad wykonywania budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2013.

Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami:

- organizacji szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014;

- rozliczenia projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowanego w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. S. Staszica w Nowym Targu.

Rozpatrzono również wnioski dotyczące zwiększenia liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz organizacji nauczania indywidualnego w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.