Tematy posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotarskiego w dniu 27.08.2013 r. | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Tematy posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotarskiego w dniu 27.08.2013 r.

30 sierpnia 2013

Na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. Zarząd Powiatu w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2013/2014 podjął niezbędne decyzje organizacyjne, m.in.

- podjął uchwały w sprawie powierzenia stanowisk dyrektora kandydatom wyłonionym w konkursach: mgr Marcie Sokołowskiej powierzono stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, mgr Ryszardowi Gruszka stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, mgr Bożenie Olcoń-Chlebek powierzono stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu,

- rozpatrzył indywidualne wnioski dyrektorów w sprawach organizacji roku szkolnego m.in: wyrażenia zgody na realizację godzin ponadywmiarowych przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, zwiększenia ilości dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, ustalenia przerw w pracy przedszkola specjalnego, zmian w zatrudnieniu pracowników administracji i obsługi.

- zaopiniował powołanie zastępców dyrektorów szkół,

- wyraził zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem,

- przyznał godziny na realizację nauczania indywidualnego oraz rewalidację indywidualną.

Ponadto Zarząd Powiatu zgodnie z procedurą zapoznał się z zmianami w planach finansowych szkół i placówek dokonanych w ramach uprawnień przez dyrektorów, oraz zmianami, zasadami i przebiegiem wykonania Budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2013. Przedstawione zostały również wnioski o pomoc w zorganizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych, oraz o dofinansowaie "Pierwszej Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu” i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Rolniczej ProFuturo w Nowym targu.