Tematy posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotarskiego w dniu 3 września 2013r. | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Tematy posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotarskiego w dniu 3 września 2013r.

4 września 2013
Zdjęcie 1

Na posiedzeniu w dniu 3 września br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w następujących sprawach:

- zmian oraz zasad wykonywania Budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2013;

- realizacji wspólnie z Gminą Raba Wyżna zadania z zakresu dróg publicznych oraz realizacji inwestycji drogowych: budowy chodnika w miejscowości Gronków a także rozbudowy dwóch odcinków drogi powiatowej nr K1644;

- przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.


Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z analizą sytuacji finansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za I półrocze 2013r. oraz rozpatrzył wnioski Dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski dotyczące:

- organizacji nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu;

- zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski nauczycieli emerytów;

- możliwości pokrycia kosztów zakupu materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla uczniów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- przedstawienia koncepcji budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowy Targu.