Uroczyste Przekazanie Umów o dofinansowanie projektów | Wiadomości

Strona główna

Uroczyste Przekazanie Umów o dofinansowanie projektów

23 maja 2012
Uroczyste Przekazanie Umów o dofinansowanie projektów
Uroczyste Przekazanie Umów o dofinansowanie projektów
Uroczyste Przekazanie Umów o dofinansowanie projektów
Uroczyste Przekazanie Umów o dofinansowanie projektów
Uroczyste Przekazanie Umów o dofinansowanie projektów

W poniedziałek 21 maja w Nowym Targu, miało miejsce uroczyste przekazanie umów o dofinansowanie projektów w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Stanisław Sorys przekazał beneficjentom umowy gwarantujące dofinansowanie m.in. budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji i sieci wodociągowych.

Uroczyste przekazanie umów dla gmin powiatu nowotarskiego: Czarny Dunajec, Jabłonka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna oraz Spytkowice odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w obecności starosty Krzysztofa Fabera i wicestarosty Macieja Jachymiaka.

Wsparcie na realizacje projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej trafiło do 7 beneficjentów w powiecie nowotarskim (łączna kwota dofinansowania – ponad 16,6 mln zł, całkowity koszt projektów to ponad 37,5 mln zł).

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Małopolskiego w II naborze przyznał dofinansowanie o łącznej wartości 157 193 731 zł, które zostanie rozdzielone na 76 projektów w całej Małopolsce. W ramach II naboru wniosków, który trwał od 1 września do 14 października 2011 r., złożonych zostało 130 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 271 mln zł. Aż 104 zostało ocenionych pozytywnie i przyjętych do dofinansowania. Kwota, którą dysponuje Samorząd Województwa Małopolskiego na dzień 19 kwietnia 2012 r. (157 193 731 zł) w ramach tego działania, pozwala na przekazanie wsparcia dla 76 projektów. Pozostałe projekty, które zostały ocenione pozytywnie będą otrzymywać dotację sukcesywnie, z pieniędzy zaoszczędzonych podczas przeprowadzonych procedur przetargowych.