V Kongres Samorządowy w Krakowie z udziałem Wicestarosty Powiatu Nowotarskiego Bogusława Waksmundzkiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

V Kongres Samorządowy w Krakowie z udziałem Wicestarosty Powiatu Nowotarskiego Bogusława Waksmundzkiego

15 kwietnia 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

W dniach 8 i 9 kwietnia w Krakowie odbył się V Europejski Kongres Samorządów.

Samorządowcy i eksperci skupili się na kwestii rozwoju polskich gmin, rozwiązując rzeczywiste potrzeby ich mieszkańców.

Pierwszym punktem było omówienie tematu związanego z problemem we współpracy. Władze centralne zabierają samorządowcom wcześniej przyznane kompetencje. Doskonałym tego przykładem było pozbawienie ich możliwości wpływania na politykę wodną. Pomysł rządu stworzenia centralnej instytucji Wody Polskie, okazał się przy tym bardzo niekorzystny dla inwestorów – trudniej inwestorom teraz załatwić konkretne sprawy z urzędnikami. Samorządowcy zwracali też uwagę, na fakt, iż pojawiają się trudności z porozumieniem się z aktualną władzą. Wiele problemów nie zostaje z nimi skonsultowanych, a w przypadku konsultacji rząd podejmuje decyzje bez uwzględnienia uwag samorządowców.

Z rozmów burmistrzów i prezydentów miast toczonych na Kongresie Samorządów wynikło również, że wysiłki samorządów związane z walką ze smogiem lub rozwojem transportu publicznego są większe i bardziej konkretne od analogicznych działań rządowych. Należy tutaj podać przykład, kiedy rząd zleca budowę kolejnych elektrowni opalanych węglem, w wielu polskich miastach – i to często nawet małych i średniej wielkości – modernizuje się ciepłownie, likwidując kotły węglowe oraz instalując kotły opalane biomasą a także przystępuje się do korzystania z wód geotermalnych. Samorządy podejmują kroki w kierunku instalacji  paneli fotowoltaicznych i paneli do ogrzewania wody w budynkach miejskich.

Swoje wystąpienie miał także Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki, przewodniczący rady Euroregionu Tatry brał udział w panelu pn. „Projekty transgraniczne jako sposób na ożywienie współpracy społecznej i gospodarczej!”. Prowadzącym moderatorem był Sergej Tatusyak - prezes Euroregionu Dniestr. Podczas dyskusji Wicestarosta podzielił się doświadczeniami Euroregionu, rozwojem współpracy transgranicznej samorządów Polski i Słowacji na arenie międzynarodowej. Przedstawił wspólne projekty drogowe, film promocyjny "Scieżka rowerowa wokół Tatr". Swoje wystąpienie zakończył słowami: "Wszelka współpraca samorządów i realizacja projektów transgranicznych służy rozwojowi gospodarczemu powodując wzrost atrakcyjności naszego pięknego regionu nie tylko w naszych obu krajach, ale także Europy".

Prelegentami w dyskusji byli:
Oleg Dubisz - wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej, 
Birjita Erickson - ekspert Instytutu Badawczego East Northeast,
Christian Fuchach - szef Chorwackiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
Eva Olsson - dyrektor Centrum Rozwoju Regionalnego Szwecji,
Iva Kupresek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Bośni i Hercegowiny również dołączyła do dyskusji.

Zdjęcia: archiwum Euroregionu Tatry