V Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC)

27 listopada 2019
Zdjęcie 1

Rusza piąta edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC). Trwają prace nad programem tego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Redakcje Portalu Samorządowego oraz portalu i magazynu Rynek Zdrowia organizują III edycję Konkursu "Zdrowy Samorząd". Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 5-6 marca 2020 r.).

Głównym celem konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) wszystkich poziomów, które w sposób najbardziej efektywny realizują - między innymi w ramach programów polityki zdrowotnej - zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka.

Popularność dotychczasowych dwóch odsłon Konkursu "Zdrowy Samorząd" przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W trakcie poprzedniej edycji tego przedsięwzięcia do redakcji Portalu Samorządowego i Rynku Zdrowia nadesłano rekordową liczbę aż 179 programów zdrowotnych, kampanii i akcji z 82 samorządów!

Zgłoszenia udziału w trzeciej edycji Konkursu "Zdrowy Samorząd" będą przyjmowane do 13 stycznia 2020 roku wyłącznie elektronicznie elektronicznie, na adres: zdrowysamorzad@ptwp.pl

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesłać do organizatora drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres w formie opisu aktywności danego samorządu w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Opis zgłoszenia powinien zostać przygotowany według punktów z załącznika nr 1 (formularza zgłoszenia) do regulaminu.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia.

Zgłoszenia uwzględniać mogą wybraną aktywność JST dotyczącą realizacji programów polityki zdrowotnej i innych zadań związanych z edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka w latach 2016-2019.

Laureaci trzeciej edycji Konkursu "Zdrowy Samorząd" wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną powołaną przez organizatora, w skład której będą wchodzić między innymi przedstawiciele instytucji centralnych i uczelni medycznych. Oprócz oceny, której dokona Rada Konsultacyjna, zgłoszenia zostaną poddane pod głosowanie czytelników serwisów Portal Samorządowy i Rynek Zdrowia. Oba głosowania są niezależne od siebie.

Uroczyste wręczenie nagród - statuetek "Zdrowy Samorząd" - odbędzie się 5 marca 2020 r. podczas Gali V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Nagrody - statuetki "Zdrowy Samorząd" - zostaną przyznane w trzech kategoriach:

  • Zdrowa Gmina
  • Zdrowy Powiat
  • Zdrowe Województwo

III Konkurs "Zdrowy Samorząd" jest wydarzeniem towarzyszącym V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, 5-6 marca 2020 r.).

Organizatorem V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portali rynekzdrowia.pl portalsamorzadowy.pl.

Więcej o Kongresie: www.hccongress.pl

Rejestracja na Kongres - już wkrótce.