Warsztaty dziennikarskie w II LO w Nowym Taru | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Warsztaty dziennikarskie w II LO w Nowym Taru

27 stycznia 2014

22 stycznia w nowotarskim II LO gościli przedstawiciele Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - dyrektor - ksiądz dr hab. Michał Drożdż i dr Katarzyna Drąg. Celem wizyty było podpisanie aneksu do umowy, którą zawarto w listopadzie ubiegłego roku. Aneks zawiera między innymi wykaz zajęć, w jakich będą mogli uczestniczyć licealiści. Szczególne zainteresowanie wśród młodzieży budzą warsztaty radiowe i telewizyjne, które odbywać się będą w internetowej rozgłośni „Bonus” i w ostatnio otwartym studiu telewizyjnym przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie.

Goście spotkali się z dyrektor szkoły – dr Beatą Tarnowską, wicedyrektor mgr Anną Komorowską oraz proboszczem Parafii pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu - księdzem Henrykiem Paśką. Następnie obejrzeli prezentację szkoły przygotowaną przez uczniów. Ksiądz dr hab. Michał Drożdż przedstawił tradycje uczelni, jej ofertę edukacyjną i zapoznał zgromadzonych z koncepcją współpracy.

Pierwsze zajęcia warsztatowe w ramach współpracy z krakowską uczelnią zaplanowane zostały na koniec lutego. Koordynatorami działań podejmowanych w ramach współpracy są: ze strony uczelni – dr Katarzyna Drąg, ze strony szkoły – dr Anna Miśkowiec.


Tekst i zdjęcia otrzymane od II Liceum Ogólnokszałcącego w Nowym Targu.