Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. "Nie pal przy mnie, proszę" | Wiadomości

Strona główna

Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. "Nie pal przy mnie, proszę"

11 maja 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu w roku szkolnym 2017/2018 zorganizowała konkurs plastyczny  pn. „Nie pal przy mnie, proszę”, w ramach realizacji programu edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego, a nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane z funduszy Samorządu Powiatu Nowotarskiego.

Głównym celem konkursu było kształtowanie u dzieci i rodziców postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego, związane z biernym paleniem. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z  powiatu nowotarskiego, realizujący program „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Zadaniem uczniów było wykonanie prac plastycznych, których tematyka miała nawiązywać do profilaktyki antytytoniowej, ograniczania palenia tytoniu i wpływu palenia tytoniu na zdrowie.

Na konkurs wpłynęły 43 prace z 23 placówek (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie powiatu nowotarskiego). Komisja konkursowa przyznała 16  równorzędnych nagród i 27 równorzędnych wyróżnień. Wręczenia nagród, które odbyło się 10 maja 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu dokonali Pańśtwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jolanta Bakalarz i Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Władysław Tylka.

Lista dzieci nagrodzonych i wyróżnionych na stronie: www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl.

 

Tekst: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu.