Współpraca Powiatu Nowotarskiego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie | Wiadomości

Strona główna

Współpraca Powiatu Nowotarskiego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie

18 lipca 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Partnerstwo na rzecz rozwoju zawodowego Małopolan

W dniu 18 lipca 2019 roku z inicjatywy marszałka województwa Witolda Kozłowskiego zostały podpisane kolejne deklaracje dotyczące wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju zawodowego Małopolan. W budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu swoje podpisy pod deklaracją złożyli dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jan Gąsienica-Walczak  – reprezentujący instytucję województwa małopolskiego i Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber oraz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec.

Zostały podpisane również porozumienia pomiędzy dyrektorem WUP w Krakowie Janem Gąsienicą-Walczakiem a burmistrzami i wójtami Powiatu Nowotarskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W spotkaniu wzięli udział również Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji Andrzej Gut-Mostowy, dyrektor PUP w Nowym Targu Maria Sendrowicz oraz dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba. Podpisywane w Nowym Targu deklaracje i porozumienia wpisują się w strategię wspierania mieszkańców w ich rozwoju i dostosowania kompetencji zawodowych do potrzeb pracodawców, która jest realizowana na wszystkich szczeblach administracji. Rynek pracy dynamicznie się zmienia, a Małopolska na bieżąco reaguje na te zmiany, zwłaszcza te związane z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje pracujących Małopolan i osób powracających do naszego regionu z zagranicy. Projekty województwa małopolskiego „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” to konkretna oferta dla mieszkańców naszego regionu - można otrzymać niemal 7000 zł dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych. Głównym celem projektów jest podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i zawodowych zgodnie ze wskazaniami przeprowadzonego Bilansu Kariery. Z kolei dla osób powracających z zagranicy, pozostających bez pracy jest projekt „Nowy Start w Małopolsce”, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

Źródło tekstu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie