Wybrano wykonawce przebudowy ul. Głównej w Szczawnicy | Wiadomości

Strona główna

Wybrano wykonawce przebudowy ul. Głównej w Szczawnicy

5 kwietnia 2012
Wybrano wykonawce przebudowy ul. Głównej w Szczawnicy
10 kwietnia zostanie podpisana umowa na przebudowę odcinka ulicy Głównej w Szczawnicy od km 3+280 do km 4+095 drogi powiatowej 1636K Krościenko - Szczawnica. Przetarg na realizację tej inwestycji wygrało Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Nowego Targu, które zaproponowało najlepszą ofertę spośród pięciu, jakie zgłoszono na ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg przetarg. Przebudowa drogi będzie kosztowała 956 904,45 zł.

Na wspomnianym odcinku przewiduje się następujące prace:

1. Przebudowa jezdni:
- wykonanie niezbędnych poszerzeń jezdni w celu ujednolicenia jej szerokości
- wykonanie korekty niwelety drogi
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w miejscach poszerzeń, przekopów i korekty niwelety,
- wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całości jezdni projektowanego odcinka,
- wymiana zniszczonego krawężnika betonowego
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej,
- przebudowa zjazdów, ujednolicenie materiału nawierzchni na zjazdach,
- uregulowanie odwodnienia powierzchniowego
- -wykonanie powierzchniowego umocnienia skarp
- wykonanie studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi w nawierzchni jezdni,
- wykonanie przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej,

2. Remont istniejącego obiektu mostowego.

Termin wykonania inwestycji to 30.06.2012.