XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" | Wiadomości

Strona główna

XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

12 kwietnia 2012
XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"
XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miasta w Liptowskim Mikulaszu odbędzie się XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".


Program:

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.45
 • Otwarcie Kongresu
Bogusław Waksmundzki Przewodniczący Rady
Jan Pavlík Wiceprzewodniczący Rady
Alexander Slafkovský Burmistrz Miasta Liptowski Mikulasz
 • Wybór Współprzewodniczących obrad Kongresu
 • Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad
 • Wybór Komisji: mandatowej, wnioskowej, skrutacyjnej
10.45 – 12.30
 • Sprawozdanie Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z działalności w okresie od 17.03.2011 r. do 17.04.2012 r.
 • Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” za rok 2011
 • Dyskusja nad Sprawozdaniami
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”
 • Podjęcie uchwały w sprawie: powołania członka Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”
 • Uroczyste podziękowanie Milanovi Nevlazle Dyrektorowi Biura Združenia Region „Tatry” za długoletnią aktywną działalność w Transgranicznym Związku Euroregion „Tatry” oraz podjęcie uchwały w sprawie: przyznania tytułu Honorowego Członka Euroregionu „Tatry” Milanovi Nevlazle
 • Wystąpienia gości zaproszonych
12.30 – 12.45 Przerwa

12.45 – 14.00
 • Informacja na temat Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” oraz podjęcie uchwały w sprawie: realizacji mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w latach 2012-2014
 • Informacja na temat projektów zrealizowanych w roku 2011 w ramach programu System Wsparcia Euroregionalnej Działalności SPERA finansowanego przez Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej
 • Podjęcie uchwały w sprawie: nagrody im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry”
 • Podjęcie uchwały w sprawie: polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020
 • Podsumowanie i zakończenie obrad Kongresu


Po zakończeniu obrad Kongresu o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Program:

 • Informacja na temat stanu prac nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
 • Przyjęcie harmonogramu dalszych działań w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
 • Oficjalna prezentacja logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
 • Konferencja prasowa

Źródło: www.euroregion-tatry.eu