XXXVI Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy Im. Andrzeja Skupnia - Florka | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXVI Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy Im. Andrzeja Skupnia - Florka

14 grudnia 2011


XXXVI Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy

im. Andrzeja Skupnia -Florka

Dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


1. Cel Przeglądu:

- Zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą regionu i pięknem gwary

- Uczczenie pamięci poety ze Stołowego-Andrzeja Skupnia -Florka

i popularyzacja jego twórczości.


2. Czas i miejsce:

- Eliminacje organizuje Powiatowe Centrum Kultury oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.

-Eliminacje odbędą się w dniu 16 stycznia 2012r.(poniedziałek) w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu Al. Tysiąclecia od godziny 1000

- Finał Przeglądu odbędzie się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu w dniu 9 luty 2012 r. (czwartek) o godz. 930


3. Kryteria oceny:

- znajomość utworów pisanych gwarą,

- interpretacja,

- ogólny wyraz artystyczny,

- strój, jego wygląd, staranność i zgodność z regionem.


4. Przegląd przebiegał będzie w dwóch kategoriach:

- recytatorów,

- gawędziarzy

W kategorii recytatorów obowiązuje wygłoszenie 2 utworów wybranych przez siebie poetów z Podhala, Spisza, Orawy lub Pienin .W kategorii gawędziarzy uczestnik prezentuje tylko jeden utwór dowolnie wybranego autora. Uczestnik może występować tylko w jednej z ww. kategorii.


Utwory należy dostosować tematycznie do wieku uczestników.

Czas wygłaszania nie może przekraczać 10 minut.


5. Uczestnika obowiązuje kompletny strój regionalny.


6. Uczestnicy występować będą w czterech grupach wiekowych:

I grupa - kl. 0 – III

II grupa - IV - VI

III grupa – uczniowie gimnazjum

IV grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych


7. Do eliminacji rejonowych szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłosić 5 uczestników.


8. Uczestnik laureat nie może przedstawiać utworu prezentowanego przez siebie w poprzednich Przeglądach


9. Karty zgłoszenia prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

10 stycznia 2012r. na adres:

Powiatowe Centrum Kultury Al. Tysiąclecia 35 34-400 Nowy Targ

Prosimy o czytelne wypełnienie karty z pełnymi imionami i nazwiskami autorów utworu, uczestników i opiekunów.


12. Do finału w Białym Dunajcu kwalifikuje się po 2 najlepszych recytatorów i 2 gawędziarzy z każdej grupy wiekowej. Komisja oceniająca może dokonać zmian w ramach limitu miejsc (tylko w poszczególnych grupach wiekowych). Wyróżnieni uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.


13. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.


14. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.


Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronach:

www.nowotarski.pl

www.mok.nowytarg.pl

www.pck.nowotarski.pl