Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości Łapsze Niżne w dniu 13.11.2020 o godz. 10:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości Łapsze Niżne w dniu 13.11.2020 o godz. 10:00

data wystawienia: 15.10.2020
status: zamknięte

                                                                                        Zakopane, dn.  04.05.2020.

             F.U. Janusz Smalec                                    

                 ul. Stachonie 5

                  34-500 Zakopane

                Nip : 736-15-15-278

                   tel. 788-122-456

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek,

oraz wyznaczenia punktów granicznych

 

Na podst. §36,§37,§38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 2019 poz. 393 ) i na  podstawie art.39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 1086 z poź. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej  Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii w Nowym Targu pod nr: GK.6640.2998.2020, działając  na podstawie zlecenia właściciela dz. 245/5 NS1T/00123667/5 , położonych  w Łapsze Niżne uprzejmie zawiadamiam że w dniu 13.11.2020  o  godz. 10.00 w Łapsze Niżne  ul. Józefa Wiśmierskiego na działce 245/5 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek oraz wyznaczeniem punktów granicznych działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr. dz. 245/5 NS1T/00123667/5 z działkami nr 245/4 NS1T/00085452/6, 245/3 NS1T/00097214/3, 916 NS1T/00120701/5, 926 NS1T/00120701/5.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach

Otrzymują właściciele działek

Lp.  Nr. Dz.              Obr.        KW.

1.     245/5                0005       NS1T/00123667/5

2.     245/4                0005       NS1T/00085452/6

3.     245/3                0005       NS1T/00097214/3

4.     916                   0005       NS1T/00120701/5

5.     926                   0005       NS1T/00120701/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Geodeta Smalec Janusz

                                                                                                               ( podpis i data )

 

 POUCZENIE

 

        Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Janusz Smalec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
13.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
15.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości Łapsze Niżne w dniu 13.11.2020 o godz. 10:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Janusz Smalec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
13.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
15.10.2020