Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bańska Wyżna w dniu 16.11.2020 o godz. 9:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bańska Wyżna w dniu 16.11.2020 o godz. 9:00

data wystawienia: 19.10.2020
status: zamknięte

Zakopane, dn.  13.10.2020.

             F.U. Janusz Smalec                                    

                 ul. Stachonie 5

                  34-500 Zakopane

                Nip : 736-15-15-278

                   tel. 788-122-456

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek,

oraz wyznaczenia punktów granicznych

 

Na podst. §36,§37,§38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 2019 poz. 393 ) i na  podstawie art.39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 1086 z poź. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej  Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii w Nowym Targu pod nr: GK.6640.6254.2020, działając  na podstawie zlecenia właściciela dz. 180/1, 181, 182/3 NS1T/00156016/7 , położonych  w Bańska Wyżna uprzejmie zawiadamiam że w dniu 16.11.2020  o  godz. 9.00 w Bańska Wyżna na działce 180/1 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek oraz wyznaczeniem punktów granicznych działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr. dz. 180/1, 181, 182/3 NS1T/00156016/7 z działkami nr 145/1 NS1T/00137083/8, 145/2 NS1T/00137083/8, 152 NS1T/00137083/8, 153 NS1T/00137083/8, 145/3 NS1T/00168011/9, 177/1 NS1T/00160645/6, 178/1 NS1T/00160645/6, 182/2 brak kw, 183 brak kw, 184/1 brak kw, 186 brak kw, .

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach

Otrzymują właściciele działek

Lp.  Nr. Dz.              Obr.        KW.

1.     180/1                0002       NS1T/00156016/7

2.     181                   0002       NS1T/00156016/7

3.     182/3                0002       NS1T/00156016/7

4.     145/1                0002       NS1T/00137083/8

5.     145/2                0002       NS1T/00137083/8

6.     152                   0002       NS1T/00137083/8

7.     153                   0002       NS1T/00137083/8

8.     145/3                0002       NS1T/00168011/9

9.     177/1                0002       NS1T/00160645/6

10.   178/1                0002       NS1T/00160645/6

11.   182/2                0002       brak kw

12.   183                   0002       brak kw

13.   184/1                0002       brak kw

14.   186                   0002       brak kw

 

                                                                                                        Geodeta Smalec Janusz

                                                                                                               ( podpis i data )

 

 POUCZENIE

 

        Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Janusz Smalec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
13.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bańska Wyżna w dniu 16.11.2020 o godz. 9:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Janusz Smalec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
13.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
19.10.2020