Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ostrowsko w dniu 20.11.2020 o godz. 9:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ostrowsko w dniu 20.11.2020 o godz. 9:00

data wystawienia: 19.10.2020
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

 

 

 

 

Ludźmierz, dn. 16.10.2020

 

zlec. 663/20

GK.6640.6044.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

            Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 listopada 2020r. o godz. 9:00 w miejscowości Ostrowsko na dz. ewid. 564/1, 562/1, 558/1, 558/2, 550/4 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 564/1, 562/1, 558/1, 558/2, 550/4 z działkami sąsiednimi nr 502/1, 565/1, 561/1, 560/1, 557/1, 550/3, 594/1, 595/1, 4625.

 Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Ostrowsko, jednostka ewidencyjna Nowy Targ.

Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

Informacja:

Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.

Pouczam, że wzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic leży w Pani/Pana interesie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia granic.                                                

 

 

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997                                                                                              

       ...................................................

    podpis geodety uprawnionego

Otrzymują:

 

 1. dz. ew. 564/1
 2. dz. ew. 562/1, 558/1
 3. dz. ew. 558/2, 550/4
 4. dz. ew. 502/1, 565/1
 5. dz. ew. 561/1, 560/1
 6. dz. ew. 557/1
 7. dz. ew. 550/3
 8. dz. ew. 594/1
 9. dz. ew. 595/1
 10. dz. ew. 4625
 11. a/a.

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Tadeusz Urban - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
16.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ostrowsko w dniu 20.11.2020 o godz. 9:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Tadeusz Urban - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
16.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
19.10.2020