Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ratułów w dniu 16.11.2020 o godz.11:30 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ratułów w dniu 16.11.2020 o godz.11:30

data wystawienia: 19.10.2020
status: zamknięte

 

                                                                                        Zakopane, dn.  16.10.2020.

             F.U. Janusz Smalec                                    

                 ul. Stachonie 5

                  34-500 Zakopane

                Nip : 736-15-15-278

                   tel. 788-122-456

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek,

oraz wyznaczenia punktów granicznych

 

Na podst. §36,§37,§38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 2019 poz. 393 ) i na  podstawie art.39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 1086 z poź. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej  Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii w Nowym Targu pod nr: GK.6640.2141.2020, działając  na podstawie zlecenia właścicieli dz. 7429/3 NS1T/00164208/9 i 7430 NS1T/00169781/4 , położonych  w Ratułów uprzejmie zawiadamiam że w dniu 16.11.2020  o  godz. 11.30 w Ratułów  na działce 7429/3 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek oraz wyznaczeniem punktów granicznych działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr. dz. 7429/3 NS1T/00164208/9 i 7430 NS1T/00169781/4 z działkami nr 7427 NS1T/00152713/5, 7428 NS1T/00047243/0, 7432 NS1T/00163431/4, 7435/6 NS1T/00074656/6, 7412/5 NS1T/00044476/1, 7412/21

brak kw, 10991/2 brak kw .

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach

Otrzymują właściciele działek

Lp.  Nr. Dz.              Obr.        KW.

1.     7429/3              0012       NS1T/00164208/9

2.     7430                 0012       NS1T/00169781/4

3.     7427                 0012       NS1T/00152713/5

4.     7428                 0012       NS1T/00047243/0

5.     7432                 0012       NS1T/00163431/4

6.     7435/6              0012       NS1T/00074656/6

7.     7412/5              0012       NS1T/00044476/1

8.     7412/21            0012       brak kw

9.     10991/2            0012       brak kw

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Geodeta Smalec Janusz

                                                                                                               ( podpis i data )

 

 POUCZENIE

 

Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Janusz Smalec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
16.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ratułów w dniu 16.11.2020 o godz.11:30
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Janusz Smalec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
16.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
19.10.2020