Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Sieniawa w dniu 20.11.2020 o godz. 9:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Sieniawa w dniu 20.11.2020 o godz. 9:00

data wystawienia: 20.10.2020
status: zamknięte

Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych                                           Raba Wyżna ,  dn. 08.10.2020r.

i Komputerowych

’GEOMAP’’ S.C.

mgr inż. Robert Rubiś, Janina Rubiś

           34-721 Raba Wyżna 38

tel./fax(18)26-71-151. kom. 510 088 958

NIP 735-178-57-86 ; REGON-490749876

 

 

                                                                                                                                                                                                         

                                           ZAWIADOMIENIE      

o czynnościach ustalenia przebiegu granic

 

                        Zawiadamia się zgodnie z §38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 nr 38 poz. 454 z pózn. Zm.),  że w dniu 20-11-2020r.(piątek) o godz. 900  na działce ewid. nr 3290/4 położonej w gminie Raba Wyżna, obręb Sieniawa zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości :

oznaczonych jako dz. ewid. nr 3290/4  z działkami  sąsiednimi  – 3286/9, 3539/2, 3290/5, 3290/3 i 3286/8.   

Otrzymują:

Właściciele w/w działek ewid. wg danych ewidencji gruntów i budynków

 

GEODETA UPRAWNIONY

Upr. Zaw. Nr 20375

mgr inż. Robert Rubiś

Informacja

W toku czynności  ustalenia przebiegu granic nieruchomości  sporządza się protokół.

W interesie właściciela/władającego jest udział w tych czynnościach osobiście, lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic zobowiązane są do posiadania dokumentu tożsamości (z numerem PESEL), a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwa na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału stron w czynnościach ustalenia przebiegu granicy nieruchomości nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia przez geodetę stosownie do § 38 ust.2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z pózn. zm.).

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Robert Rubiś - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
8.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
20.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Sieniawa w dniu 20.11.2020 o godz. 9:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Robert Rubiś - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
8.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
20.10.2020