Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szaflary w dniu 16.11.2020 o godz. 10:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szaflary w dniu 16.11.2020 o godz. 10:00

data wystawienia: 15.10.2020
status: zamknięte

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

 

Na podstawie § 6 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 Nr 268 poz. 663), w zw. z art. art. 11 i art. 32 ust. 1 - 4, Ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276), § 25 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429) oraz zgłoszenia roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu

 

zawiadamia się,

 

że w dniu 16 listopada 2020 roku o godzinie 10:00 w miejscowości Szaflary, przeprowadzone zostaną czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości tj. działek ewid. nr 7913/2, 7914/4 z działkami sąsiednimi.

 

Miejsce spotkania: na wyżej wymienionych działkach.

 

Otrzymują:

  1. Właściciele działek 7914/2, 7865/4.

  2. a/a

Informacja:

W toku ustalenia przebiegu granic nieruchomości sporządza się protokół. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem/przyjęciem przebiegu granic.

 

Pouczenie:

Poucza się o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby, która deklarować będzie swój udział w tych czynnościach, oraz że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione nie wzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
inż. Wojciech Lubelski - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
13.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
15.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szaflary w dniu 16.11.2020 o godz. 10:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
inż. Wojciech Lubelski - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
13.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
15.10.2020
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
15.10.2020