Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Tylmanowa w dniu 16,17 i 19.11.2020 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Tylmanowa w dniu 16,17 i 19.11.2020

data wystawienia: 20.10.2020
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dnia 16.10.2020 r.


ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Uprzejmie zawiadamiam, że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo J. Polaczek na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.), oraz upoważnienia Starosty Nowotarskiego o sygnaturze GK.6640.1526.2019 z dnia 27.03.2019r. do wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Tylmanowa, w dniach 16.11.2020, 17.11.2020 r. i 19.11.2020r przeprowadzi czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych wykazanych poniżej położonych w obrębie Tylmanowa z działkami sąsiednimi.
Czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych odbędą się w dniach 16.11.2020, 17.11.2020 r. i 19.11.2020 według terminów podanych poniżej
Miejsce spotkania: Wiejski Ośrodek Kultury – os. Kozielce 297, 34-451 Tylmanowa


W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej koronawirusem COVID – 19 zwracamy się z prośbą o branie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic w wyznaczonych godzinach oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.


W przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, termin czynności ustalenia przebiegu granic może ulec zmianie. Nowy termin czynności ustalenia przebiegu granic działek będzie ogłoszony publicznie w miejscu wyznaczonego spotkania tj. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.


Pouczenie
1. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
2. Warunkiem koniecznym udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic jest posiadanie dokumentu tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela –pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
3. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
4. Nie wyklucza się wcześniejszej obecności geodetów na gruncie i wykonywania pomiarów przygotowawczych.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis geodety uprawnionego
kontakt telefoniczny:
Biuro GEO-ART tel. 18 26 57 624

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
16.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
20.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Tylmanowa w dniu 16,17 i 19.11.2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
16.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
20.10.2020