Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji. | Przetargi

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

status: zamknięte

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

KRÓTKI OPIS:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 10 następujących części:

Część nr 1 -  Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu -  zgodnie  z załącznikiem nr 4 A do SIWZ. Przedmiot zamówienia dla części nr 1 finansowany w całości ze środków własnych Powiatu Nowotarskiego.

Część nr 2 -  Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji 
i służbie publicznej” -  zgodnie z załącznikiem  nr 4 B do SIWZ.

Część nr 3 -  Dostawa oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne  w administracji  i służbie publicznej” -  zgodnie z załącznikiem  nr 4 C do SIWZ.

Część nr 4 -  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (licencji) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej  - zgodnie  z załącznikiem nr 4 D do SIWZ.

Część nr 5 -  Dostawa skanera wieloformatowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej  - zgodnie  z załącznikiem nr 4 E do SIWZ.

Część nr 6 -  Dostawa stacji do skanowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej  - zgodnie  z załącznikiem nr 4 F do SIWZ.

Część nr 7 -  Dostawa systemu do szyfrowania danych wraz z konsolą zarządzającą dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu -  zgodnie  z załącznikiem nr 4 G do SIWZ. Przedmiot zamówienia dla części nr 7 finansowany w całości ze środków własnych Powiatu Nowotarskiego.

Część nr 8 -  Dostawa oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu -  zgodnie  z załącznikiem nr 4 H do SIWZ. Przedmiot zamówienia dla części nr 8 finansowany w całości ze środków własnych Powiatu Nowotarskiego.

Część nr 9 -  Dostawa – rozbudowa centrali telefonicznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego  w Nowym Targu -  zgodnie  z załącznikiem nr 4 I do SIWZ. Przedmiot zamówienia dla części nr 9 finansowany w całości ze środków własnych Powiatu Nowotarskiego.

Część nr 10 – Dostawa aktualizacji oprogramowania UTM dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – zgodnie z załącznikiem nr 4 J do SIWZ. Przedmiot zamówienia dla części nr 10 finansowany w całości ze środków własnych Powiatu Nowotarskiego.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU PDF.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH.

 

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
1.03.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
1.03.2018
Nazwa pliku
SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
1.03.2018
Nazwa pliku
JEDZ - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
1.03.2018
Nazwa pliku
OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIKI NR 4 A-J DO SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
1.03.2018
Nazwa pliku
PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
1.03.2018
Nazwa pliku
PYTANIA, ODPOWIEDZI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
5.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
5.03.2018
Nazwa pliku
PYTANIA, ODPOWIEDZI II
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
7.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
7.03.2018
Nazwa pliku
PYTANIA, ODPOWIEDZI III
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
PYTANIA, ODPOWIEDZI IV
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
3.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
3.04.2018
Nazwa pliku
PYTANIA, ODPOWIEDZI V
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.04.2018
Nazwa pliku
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 16.04.2018 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.04.2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 2 I 8
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
14.05.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
14.05.2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 I 10
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.05.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
30.05.2018