DPS „Smrek” Zaskale: Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego - „Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu" | Przetargi

DPS „Smrek” Zaskale: Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego - „Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu"

status: zamknięte

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu „Rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:

„Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu".Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu,
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary

Przedmiot zamówienia:

Dostawy oleju opałowego lekkiego

Opis przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załączoną specyfikacją

Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

Termin składania ofert:

12 września 2017 r. do godziny 11:00

Miejsce składnia ofert:

DPS „Smrek” Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary- sekretariat

Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) prawidłowo wypełniony i podpisany kwestionariusz ofertowy (załącznik nr 1)
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez niego warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia

Dorota Sularz, tel. 18 266 12 60,

e-mail: dpssmrek@nowotarski.pl

Kryterium oceny ofert :

Cena 100%

Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
5.09.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
5.09.2017
Nazwa pliku
Informacja o wyborze oferty
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
13.09.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
13.09.2017
Nazwa pliku
Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
5.09.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
5.09.2017
Nazwa pliku
Wzór umowy
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
5.09.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
5.09.2017
Nazwa pliku
Oświadczenie
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
5.09.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
5.09.2017
Nazwa pliku
Specyfikacja
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
5.09.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
5.09.2017