Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia RODO". | Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia RODO".

status: zamknięte

Znak sprawy: ZA.272.18.2018                                 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr ZA.272.18.2018          

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), którego przedmiotem  są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu  pn.  „Ochrona danych osobowych  
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)”.

Całość dokumentacji w załącznikach poniżej

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
10.04.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
10.04.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
10.04.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
10.04.2018
Nazwa pliku
Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
10.04.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
10.04.2018
Nazwa pliku
Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
10.04.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
10.04.2018
Nazwa pliku
Zestawienie - Wykaz złożonych ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
17.04.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
17.04.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
18.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
18.04.2018
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
30.04.2018