PZD: Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 0+024, w miejscowości Krościenko | Przetargi

PZD: Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 0+024, w miejscowości Krościenko

status: zamknięte

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. ,,Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 0+024, w miejscowości Krościenko”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 28 stycznia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.7.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia  5 lutego 2019 r. do godz. 12:00
 

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 28 stycznia 2019 r. Anna Michałczak

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 0+024, w miejscowości Krościenko” .

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 5 lutego 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.7.2019  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 5 lutego 2019 r. Anna Michałczak

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.01.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.01.2019
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
5.02.2019
Nazwa pliku
Zaproszenie do złożenia ofert z dnia 28 stycznia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.7.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.01.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.01.2019
Nazwa pliku
Specyfikacja techniczna z dnia 28 stycznia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.7.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.01.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.01.2019
Nazwa pliku
Formularz ofertowy z dnia 28 stycznia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.7.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.01.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.01.2019
Nazwa pliku
Wzór umowy z dnia 28 stycznia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.7.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.01.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.01.2019
Nazwa pliku
Protokół sprawności oświetlenia wzór z dnia 28 stycznia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.7.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.01.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.01.2019
Nazwa pliku
Protokół przekazania materiałów z dnia 28 stycznia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.7.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.01.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.01.2019
Nazwa pliku
Protokół odbioru z dnia 28 stycznia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.7.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.01.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.01.2019
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
28.01.2019
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 5 lutego 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.7.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
5.02.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
5.02.2019