ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa tonerów do drukarek w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa tonerów do drukarek w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 14.03.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.22.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektorów n/w szkół:

- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ

- Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ

- Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ

zaprasza do składania ofert.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa tonerów do drukarek w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza
i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do drukarek  niezbędnych do realizacji zajęć on-line (obszar turystyka, język angielski) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

 

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek  niezbędnych do realizacji zajęć on-line (obszar turystyka, język angielski) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner – zamiennik do drukarki HP Laser Jet Pro MFP M125-126 (wydajność tonera - zamiennika musi być powyżej 2000 stron przy 5% pokryciu)

2

Miejsce dostawy: Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ

 

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszów do drukarek  niezbędnych do funkcjonowania punktu informacji znajdującego się w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" .

 

Dostawa tonerów i tuszów:  Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych
w Nowym Targu w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Nazwa

Ilość/jm.

Toner MLT-D116L- (3000 stron) zamienniki

2 szt.

 

Miejsce dostawy: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ

 

Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do drukarek  niezbędnych do realizacji zajęć on-line (obszar budownictwo) w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

 

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek  niezbędnych do realizacji zajęć on-line (obszar budownictwo) w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner Laser Jet Pro MFP M26A

1 szt.

 

Miejsce dostawy: Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

 

  1. Osoby upoważnione do kontaktów:

- Zadanie 1 -  P. Marta Sokołowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, (18) 266 59 97,

- Zadanie 2 – P. Tadeusz Kalata – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, (18) 266 24 08,   

- Zadanie 3 – P. Ryszard Gruszka – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, (18) 266 31 04,               
Procedura Biuro Zamówień Publicznych – Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk tel.: 18 266 13 40

 

  1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 21.03.2018 r.  do godz. 10:00:

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

  5.    W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  
Oferta  cenowa  - Dostawa tonerów do drukarek w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – zadanie nr ………..

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.    Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za zadanie nr 1 - 100%

Cena brutto za zadanie nr 2 - 100%

Cena brutto za zadanie nr 3 - 100%

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
15.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
15.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
15.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
15.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
22.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
22.03.2018