ROZPOZNANIE RYNKU:ZA.271.103.2018 - Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU:ZA.271.103.2018 - Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 27.11.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.103.2018

 

 

 

                      

                                               

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia,

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:      
Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

Zadanie nr 1

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość: 161 CIE, format: A4. Opakowanie 5 ryz.

400 op.
/2000 ryz

2

Papier ksero do wydruku atramentowego, laserowego i kopiowania;  gramatura: 80g/m2, format: A4, kolor jasny: niebieski – 1 ryza, żółty – 1 ryza, zielony – 1 ryza, różowy – 1 ryza.

4 ryzy

3

Papier techniczny, kolor: różowy pastelowy, gramatura: 240 g, format: A4.

5 ryz

4.

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość:  161 CIE, format: A3. Opakowanie 5 ryz.

20 op.
/100 ryz

Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy

Wydanie towaru nastąpi w lokalu Zamawiającego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (magazyn – pokój nr 0.7).

Wynagrodzenie za zadanie nr 1 będzie płatne zgodnie z umową.


Zadanie nr 2

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 297 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2, format: A3.

 

4 rolki

2.

Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 420 mm x 175 m, średnica otworu tuby –  3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2, format: A2.

4 rolki

3.

Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 620 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2 , format: A1.

4 rolki

4.

Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 841 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2, format: A0.

4 rolki

Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty zakończenia/rozstrzygnięcia postępowania.

Wydanie towaru nastąpi w lokalu Zamawiającego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (magazyn – pokój nr 0.7).

Wynagrodzenie za zadanie nr 2 będzie płatne w oparciu o fakturę wystawioną po prawidłowo zrealizowanym zamówieniu, na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-217-50-44, ze wskazaniem odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339. Osoba prowadząca – Monika Mastela.

3. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, tel. ( 018) 26 61 340.

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 04.12.2018 r.  do godz. 10:00

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.08/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa  - ZA.271.103.2018 „Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Zadanie nr………..”

2.  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zadania nr 1  - 100%

Cena brutto za całość zadania nr 2  - 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty;

- Załącznik nr 2 - Projekt umowy (dla zadania nr 1);

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych.

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
27.11.2018
Informację zmienił
Ewa Rusnaczyk
Data ostatniej zmiany
27.11.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
27.11.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
27.11.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Projekt umowy dla zadania nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
27.11.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
27.11.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
4.12.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
4.12.2018
Nazwa pliku
Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.12.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.12.2018