ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.23.2018 - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości poł. w Nowym Targu ul. Szpitalna ozn. jako dz. ew. nr 4482/13 o pow. 1,2094 ha i nr 4482/14 o pow. 0,2059 ha obj. KW nr NS1T/00109963/6, w celu ustalenia wartości | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.23.2018 - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości poł. w Nowym Targu ul. Szpitalna ozn. jako dz. ew. nr 4482/13 o pow. 1,2094 ha i nr 4482/14 o pow. 0,2059 ha obj. KW nr NS1T/00109963/6, w celu ustalenia wartości

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 26.03.2018r.

Nasz znak: ZA.271.23.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości poł. w Nowym Targu ul. Szpitalna ozn. jako dz. ew. nr 4482/13 o pow. 1,2094 ha i nr 4482/14  o pow. 0,2059 ha obj. KW nr NS1T/00109963/6, w celu ustalenia wartości mienia Powiatu Nowotarskiego, w tym ustalenia wartości przedmiotu darowizny  na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Leszek Szewczyk.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 10 maja 2018r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04.04.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg @nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości poł. w Nowym Targu ul. Szpitalna ozn. jako dz. ew. nr 4482/13 o pow. 1,2094 ha i nr 4482/14  o pow. 0,2059 ha obj. KW nr NS1T/00109963/6, w celu ustalenia wartości mienia Powiatu Nowotarskiego, w tym ustalenia wartości przedmiotu darowizny  na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 -  druk formularza oferty

- załącznik nr 2 – projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.04.2018