ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.32.2018 - dowiezienie i odwiezienie jednej max. 17-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona) Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce (zwanego dalej ZSJb) wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach p | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.32.2018 - dowiezienie i odwiezienie jednej max. 17-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona) Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce (zwanego dalej ZSJb) wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach p

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 29.03.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.32.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka, zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: dowiezienie i odwiezienie jednej max. 17-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona) Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce (zwanego dalej ZSJb)  wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”, które odbędą się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych ul. Gronostajowa 9 w dniu 11.04.2018r.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje.

 

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

 1. Dowiezienie jednej max. 17-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSJb/kursonline/biologia/2017/1) wraz z 1 opiekunem spod Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka pod siedzibę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Kraków ul. Gronostajowa 9
 2. Odebranie jednej max. 17-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSJb/kursonline/biologia/2017/1) wraz z 1 opiekunem  spod siedziby Uniwersytetu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Kraków ul. Gronostajowa 9 i odwiezienie ich pod siedzibę Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka.
 3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunem przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane są w Zespole Szkół w Jabłonce, tel: tel.: (18) 26 523 17.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 11.04.2018 r. (jednodniowy wyjazd)
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka tel. 18 266 13 40
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 06.04.2018 r.  do godz. 10:00:

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu  przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, w sekretariacie pokój 3.09, lub
 2. Faksem na numer 18 266 13 44, lub

3. Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Przedmiot zamówienia: dowiezienie i odwiezienie jednej max. 17-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona) Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce (zwanego dalej ZSJb)  wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”, które odbędą się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych ul. Gronostajowa 9 w dniu 11.04.2018r.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz oferty,

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
29.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
29.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
29.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
29.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
6.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
6.04.2018