ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.40.2018 - Usługi dotyczące przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego. | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.40.2018 - Usługi dotyczące przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 2018-04-19

 

Nasz znak: ZA.271.40.2018

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi dotyczące przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

Zadanie nr 1 - Usługi dotyczące przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego  za rok 2017 w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.

Zadanie nr 2 - Usługi dotyczące przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego za rok 2017 w Teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdrój.

 

Informuję, że Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne z w/w zadań.

 

W celach uzyskania szczegółowych informacji odnośnie przedmiotów zamówienia proszę o kontakt z:

Zadanie nr 1 – Dyrektorem Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu – Panem Tadeuszem Watychą tel.: (18) 26 62 785

Zadania nr 2 – Dyrektorem Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdrój – Panem Zbigniewem Wójciak tel.: (18) 26 77 170

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1: do 15 czerwca 2018 r.

Zadanie nr 2: do 15 czerwca 2018 r.

 

Uwaga: Prace związane z badaniem sprawozdania finansowego należy przeprowadzić:

- dla zadania nr 1: w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu,

- dla zadania nr 2: w siedzibie Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdrój.

 

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Iwona Waksmundzka, Ewa Rusnaczyk, Jolanta Mrugała tel. ( 018) 26 61 340.

 

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 27.04.2018 r.  do godz. 10:00 faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

6. W przypadku składania ofert opisanego w pkt. 5 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7. Kryteria oceny ofert:

Zadanie nr 1 - Cena brutto za całość zamówienia (zadania nr 1) - 100%

Zadanie nr 2 – Cena brutto za całość zamówienia (zadania nr 2) – 100%

 

Załączniki:

- druk formularza oferty dla zadania 1 i 2

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
19.04.2018
Nazwa pliku
Formularz oferty dla zadania nr 1 i 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
19.04.2018
Nazwa pliku
Pytania,odpowiedzi
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
24.04.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.04.2018