USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.12.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” w podziale na trzy części. | Przetargi

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.12.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” w podziale na trzy części.

status: zamknięte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr ZA.272.12.2019          

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w  powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 od A do C do niniejszego ogłoszenia.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.03.2019
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.03.2019
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
27.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1A_ZS1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.03.2019
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
27.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1B_ZSE - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.03.2019
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
27.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1C-ZSE- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cześci nr 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.03.2019
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
27.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - projekt umowy dla części 1-3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.03.2019
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
27.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do umowy- umowa RODO
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.03.2019
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
27.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do umowy- zgoda na przetwarzanie danych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.03.2019
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
27.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Informacja administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.03.2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert- wykaz złożonych ofert w postępowaniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
4.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
4.04.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
8.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
8.04.2019
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
19.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
19.04.2019