USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.13.2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. | Przetargi

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.13.2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

Nowy Targ, 02.04.2019 r.

Znak sprawy: ZA.272.13.2019                                 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr ZA.272.13.2019          

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń  dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 od A do D do niniejszego Ogłoszenia.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
2.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
2.04.2019
Nazwa pliku
ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
2.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
2.04.2019
Nazwa pliku
Załacznik nr 1A_ZSE- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
2.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
2.04.2019
Nazwa pliku
Załacznik nr 1B_ZSE- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
2.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
2.04.2019
Nazwa pliku
Załacznik nr 1C_ZSE- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
2.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
2.04.2019
Nazwa pliku
Załacznik nr 1D_ZSE- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
2.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
2.04.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - projekt umowy dla części od 1 do 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
2.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
2.04.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do umowy- umowa RODO
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
2.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
2.04.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do umowy - zgoda na przetwarzanie danych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
2.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
2.04.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Informacja administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
2.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
2.04.2019
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 10.04.2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
10.04.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
10.04.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
12.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
12.04.2019
Nazwa pliku
Informacja o nieudzieleniu zamówienia w części nr 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
12.04.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
12.04.2019
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 1,2 i 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.05.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.05.2019