USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.15.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. | Przetargi

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.15.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są usługi społeczne:

USŁUGI: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sommelierskiego dla nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 A  do niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „HACCP w gastronomii” dla nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 B  do niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Szkolenie Dietetyka” dla nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 C do niniejszego Ogłoszenia.

 

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

 

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
1.04.2019
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 A-C (FORMULARZEM OFERTY DLA CZĘŚCI NR 1-3)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
1.04.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 A - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
1.04.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 B - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
1.04.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 C - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
1.04.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY DLA CZĘŚCI NR 1, 2 I 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
1.04.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do umowy - Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
1.04.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do umowy - Zgoda na przetwarzanie danych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
1.04.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
1.04.2019
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT Z DNIA 11.04.2019 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
11.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
11.04.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O NIEUDZELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI NR 1 I 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
15.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
15.04.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
15.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
15.04.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI NR 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
30.04.2019